Floorball Alliancen København

STOR NYHED: NYT FLOORBALLFYRTÅRN OPSTÅR I KØBENHAVN

For at udvikle floorballsporten i København og give endnu flere mulighed for at spille floorball, indgår vi i et samarbejde med Vanløse Floorball og Frederiksberg Floorball Club.


Pressemeddelelse: Nyt floorballfyrtårn opstår i København


Nyt tæt samarbejde mellem tre naboklubber i København skal rykke floorball til et nyt niveau som idrætsgren i hovedstadsområdet. Målet er at skabe landets største klub og tage konkurrencen op med de store idrætsgrene som fx fodbold, håndbold og tennis.


Vanløse Floorball, Frederiksberg Floorball Club og Floorball-Fællesskabet København (FFK) indgår nu i en tæt alliance om at udvikle floorball i hovedstaden og skabe et nyt fyrtårn for den hurtigvoksende sport i Danmark.


De tre klubber vil bl.a. ansætte et professionelt sekretariat, udvikle en ny fælles ungdomsafdeling samt få langt flere til at spille floorball i København. Med inspiration fra de store fodbold-, basket- og håndboldklubber, som har langt over 1000 medlemmer, søger de tre klubber at rykke floorball op i en ny liga.


”Vi er relativ store klubber i sammenligning med andre floorballklubber. Men vi er små, når vi måler os med andre lokale idrætsforeninger, som jo har helt andre økonomiske og administrative muskler til at skabe gode idrætstilbud. Og det er dem vi konkurrerer med, når skal forhandle om haltider med kommunerne og tiltrække nye medlemmer blandt unge og gamle. Vi tror på at floorball har et kæmpe potentiale i hovedstaden, hvor der bor masser af mennesker. Og det søger vi nu at folde ud”, fortæller formand fra Vanløse Floorball, Jesper Malm.


Tæt på hinanden

De tre klubber ligger tæt op ad hinanden og mange af deres træninger sker på samme adresser i bydelene Vanløse, Frederiksberg og Brønshøj. Og der foregår allerede et frugtbart samarbejde på ungdomssiden og damesiden, hvilket også har bidraget til en fin vækst over de seneste år. I alt tæller de tre klubber 580 floorballspillere. Målet er 1000 spillere i 2028.


”Vi kan se, at det kræver flere muskler at udvikle os videre. Vi bøvler alle med de samme administrative udfordringer, som tager meget energi blandt de frivillige ledere. Det er svært at udvikle samtidig. Et vigtigt skridt er at ansætte medarbejdere til at hjælpe os med bl.a. at igangsætte nye idrætstilbud og hjælpe med rekruttering af nye spillere og igangsætte nye hold. Bl.a. vil vi have langt flere børn koncentreret omkring lokale kræftcentre i Brønshøj, Vanløse og Frederiksberg, hvor vi i dag har haltider”, fortæller bestyrelsesmedlem i Frederiksberg Floorball og tovholder for samarbejdsprocessen, Allan Guldberg Nielsen.


Mere tid til sportslig udvikling

Ideen er at bestyrelserne og de andre frivillige ledere i fremtiden kan koncentrere sig mere om den sportslige og sociale udvikling i klubberne. Og et vigtigt element i den forbindelse vil være at udvikle en ny overbygning for de bedste dame- og herrehold samt etablere et nyt floorballakademi, som er rettet mod unge mennesker med mod på at dygtiggøre sig enten som spillere, dommere eller trænere. Det er væksten i antallet af medlemmer, som skal finansiere de nye med nye initiativer.


”Det er vigtigt for os at understrege, at dette ikke er et eliteinitiativ. Vi skal vokse på mange parametre herunder selvfølgelig også de sportslige. Og det kræver investeringer i klubberne og organisationerne. Med langt flere medlemmer får vi også mulighed for at arbejde med en helt anden økonomi end vi har i dag. Også her spejler vi os i vores store naboforeninger i de andre sportsgrene. De har fx sportslige og administrative medarbejdere ved siden af de mange frivillige. Vi vil gerne den samme vej, siger Jacob Mønster, formand for FFK


Selvstændige klubber

Selvom der er tæt samarbejde i fremtiden vil klubberne forblive selvstændige klubber. Men klubberne har aftalt, at der skal skabes en samlet fortælling og brand for de dele der samarbejdes om – elite, akademi og ungdom. Arbejdstitlen er Floorball Alliancen København.


”Vi ved endnu ikke om vi holder fast ved det navn eller hvilke farver vi spiller i. Vores børn spiller allerede på mange forskellige adresser i København og det skaber noget forvirring, at vi ikke hedder det samme. Så det skal et udvalg have kigget på. Indtil videre fortsætter vi som hidtil. På alle fællesområder nedsætter vi fælles udvalg, som er de operationelle i forhold til igangsættelse af aktiviteter. Der oprettedes et fælles eliteudvalg, et ungdomsudvalg, frivilligudvalg osv”, siger Jacob Mønster fra FFK.


FNs verdensmål som omdrejningspunkt

Han vil gerne understrege, at selvom de tre klubber nu har flere muskler og en anden økonomi, så skal ingen forvente hurtige sportslige resultater som følge af samarbejdet. Jesper Malm fra Vanløse Floorball supplerer:


”Vi vil udvikle sporten og have det lange lys på. Vi tror på floorball kan meget mere i Danmark og at vi kan skabe mere værdi som foreninger og idræt i København. Det er et langt sejt træk. Derfor baserer vi også vores samarbejdet på FNs verdensmål. Det handler om at få et fælles sprog og tilgang til at udvikle os fremadrettet.


Inspirationen er kommet fra Sverige, hvor flere idrætsklubber har gået den vej. Og det vil vi nu også gøre, som nogle af de første idrætsforeninger i Danmark. Det glæder vi os til at fortælle mere om senere på året.”


Baggrundsinformation

Information om samarbejdsaftalen:

Samarbejdet mellem de FFK, Frederiksberg Floorball Club og Vanløse Floorball er baseret på et fælles aftaledokument og visionspapir som er underskrevet i foråret 2023. Organiseringen af samarbejdet mellem de tre klubber som har hjemme i Københavns og Frederiksberg Kommune er bl.a. inspireret af Hovedstadens Svømmeklub og Pan Idræt. Disse to klubber bygger også på flere samarbejdende idrætsforeninger på tværs af kommunegrænser.


Samarbejdsaftalen mellem de tre klubber indeholder følgende elementer:


1. Fælles mål om at flere skal spille floorball i hovedstaden
2. Fælles elitehold for herrer og damer
3. Fælles ungdomsafdeling
4. Projektansættelse af udviklingskonsulent
5. Styrkelse af administration og samkøring af driften
6. Etablere Danmarks bedste rammer for talentudvikling
7. Understøtte fællesskabet både socialt og kommunikativt med bl.a. fælles hjemmeside og tilmelding
8. Skabe et nyt stærkt brand på tværs af de tre foreninger


Samarbejdet mellem de tre klubber baseres på FNs verdensmål.


Informationer om tre klubber:

I alt har FFK, Vanløse Floorball og Frederiksberg Floorball tilsammen 580 medlemmer og omkring 60 frivillige ledere og trænere. 214 medlemmerne er er børn elle unge under 18 år. 27 pct. af medlemmerne er piger/kvinder.


Klubbernes medlemstal fordeler sig således:

- Vanløse Floorball: 294 medlemmer

- FF København: 167 medlemmer

- Frederiksberg Floorball: 119 medlemmer


De tre klubber træner ni forskellige steder: Falkonergårdens Gymnasium og Mariendalshallen på Frederiksberg, Vanløsehallen, Bellahøjhallen, Kirkebjerg Skole, Bellahøj Skole, Grøndalscentret og Institut for Idræt i København. Desuden har vi en udendørsbane som er placeret på Nandrupvejens Idrætscenter på Frederiksberg.


Yderligere information, kontakt:

Jesper Malm, formand i Vanløse Floorball,
formand@vanlosefloorball.dk
Telefon: 22944161


Jakob Mønster, formand i FFK

Mail: moenster5@hotmail.com


Tovholder på samarbejdsprojektet:

Allan Guldberg Nielsen, bestyrelsesmedlem i Frederiksberg Floorball

Mail: guldbeto@gmail.com

Telefon: 51533142